Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kolposkopiundersøkelse

Utstyr

  • Kolposkopet bør ha godt sterkt lys, og bør ha mellom 6 og 24 × forstørrelse i flere trinn.
  • 3-5% eddik.
  • Lugol’s væske ( OBS allergi mot jod).
  • Tupfere
  • Korntang
  • Vattpinne
  • Biopsi tang
  • Cervix curette
  • Lokal bedøvelse: Citanest Dental Octapressin® eller Xylocain-Adrenalin® 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml med opptrekkskanyle

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020