Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kolposkopiundersøkelse

Generelt

Utredning av avvikende celleprøver skal utføres av gynekolog ved hjelp av kolposkop. Generelt gir celleforandringer i livmorhalsslimhinnen verken symptomer eller synlige forandringer. Ved kolposkopi benyttes forstørrelse sammen med eddiksyrepensling og eventuelt fargefilter og jodpensling, til å gjøre områder med celleforandringer synlige og dermed gjenstand for målrettet prøvetaking.

En viktig forutsetning for bruken av kolposkopi er at transformasjonssonen ligger på ektocervix, og dermed er tilgjengelig for inspeksjon. Dette er tilfellet hos de fleste kvinner i fertil alder, men som oftest ikke hos kvinner etter overgangsalderen. Derfor vil ikke kolposkopi alltid kunne være veiledende for biopsitaking. I tillegg har metoden lav sensitivitet (varierer fra 49 % til 85 %). Kolposkopi bør derfor betraktes som et hjelpemiddel til målrettet prøvetaking, men ikke brukes som selvstendig diagnostisk metode.

Histologiske prøver bør alltid tas dersom utslag på celleprøven tilsier det. ”Blinde prøver” må tas når kolposkopisk undersøkelse er negativ. ”Blinde prøver” øker sensitiviteten for hver biopsi man tar, men da må man vite hvor man skal ta dem. Kolposkopikurs og trening forbedrer sensitiviteten for å fange opp cervical intraepitelial neoplasi grad 2 eller mer (CIN2+).

Mål

Målet med kolposkopi, biopsi og endocervikalt utskrap er å:

  • identifisere transformasjon zonen (TZ).
  • identifisere eller utelukke CIN og bedømme grad av CIN, identifisere og utelukke unormalt kjertel epitel.
  • identifisere og utelukke kreft, bestemme typ av behandling.
  • noen ganger følge progresjon eller regresjon av CIN.

Indikasjon

  • Utredning av unormale celleprøver.
  • Persistent HPV infeksjon eller ved symptom som kontakt blødning.
  • Unormalt blødningsmønster eller unormal utflod.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020