Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Cytologisk prøve fra livmorhals (screening)

Generelt

I det organiserte screeningprogrammet tas cytologisk prøve fra livmorhals hvert 3. år av kvinner mellom 25-69 år. Det unike med screening av livmorhalskreft er at denne kreftformen kan stoppes fra videre utvikling ved behandling gitt på et pre-invasivt stadium. Et godt organisert screeningprogram kan redusere både insidens og mortalitet av livmorhalskreft. I Norge har antall livmorhalskrefttilfeller blitt redusert med 25 % og mortalitet med 50 % siden masseundersøkelsen mot livmorhalskreft ble innført i 1995. Livmorhalsscreening har medført et fall i antall livmorhalskreft på 60–70 %.

Sensitivitet er relativt lav (55-80 %), men spesifisitet er høy. Dette betyr at en negativ prøve ikke sikkert kan utelukke forstadier til kreft. Ved livmorhalskreft er sensitiviteten enda lavere. Cytologi kan aldri stå alene som diagnostikum hos pasienter med symptomer. Ved positiv cytologisk diagnose viser histologiske prøver tilsvarende, eller mer alvorlig diagnose i 80-90 % av tilfellene.

En celleprøve kan tas som et konvensjonelt utstryk eller som væskebasert cytologi. Væskebasert cytologi er nå foretrukket metode på grunn av bedre sensitivitet, muligheten for HPV testing på samme prøvemateriale og fremtidig HPV test som primærscreeningsmetode.

Kvaliteten på celleprøven er mer avhengig av prøvetakeren enn av hvilket utstyr som brukes. Feil prøvetakingsteknikk er en hyppig årsak til falsk negativ prøve. 

Indikasjoner

  • Screening av friske kvinner uten symptomer som del i et organisert screeningsprogram. Metoden skal ikke brukes som diagnostikk av livmorhalskreft.

Mål

  • Å få et pålitelig preparat for diagnostisering av forstadier til livmorhalskreft. 

Faktorer som kan resultere i dårlig prøve

  • Genital inflammasjon
  • Postpartum (de første 6 uker etter fødselen)
  • Postmenopausale kvinner med atrofiske slimhinner

Prøvetakingen utsettes:

  • dersom pasienten menstruerer.
  • dersom pasienten har brukt vaginalkrem eller pessar siste 24 timer.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020