oncolex logo
Utskriftsdato (30.3.2020)

Medikamentell behandling av livmorhalskreft

Kjemoterapi samtidig med stråleterapi øker effekten av strålebehandlingen, mens effekten på eventuelle mikrometastaser er usikker. Vanligvis gis det ukentlig behandling med cisplatin.

Ved metastatisk sykdom vil medikamentell behandling i form av cytostatika oftest være den viktigste behandlingen, i noen tilfeller supplert med strålebehandling.

Cytostatika kan anvendes forut for operasjon (neoadjuvant).

Kombinasjonsbehandling har vist seg mer effektiv enn cisplatin-behandling alene, især ved metastaser utenfor strålebehandlet område. Standard er da cisplatin kombinert med paklitaksel.

Ved småcellet livmorhalskreft anvendes etopocid og cisplatin.