Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kirurgi ved livmorhalskreft

Primær livmorhalskreft

Kirurgi er aktuelt ved stadium Ia til Ib1. 

  • Konisering 
  • Enkel hysterektomi
  • Radikal hysterektomi
  • Fertilitetsbevarende kirurgi 
  • Bekkenglandelexairese

Residiv

Ved residiv av livmorhalskreft etter gjennomgått kurativt rettet strålebehandling kan det være aktuelt med kirurgisk inngrep.

Dersom det ikke påvises metastaser kan bekkeneksenterasjon vurderes.

  • Reseksjon av bekkenveggresidiv 
  • Bekkeneksenterasjon

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020