Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Reseksjon av bekkenveggresidiv

Generelt

Ved residiv lokalisert til bekkenveggen etter gjennomgått kurativt rettet strålebehandling for livmorhalskreft kan det i enkelte tilfelle være aktuelt med et kirurgisk inngrep. Dette er et stort inngrep med en betydelig morbiditet. Det utføres derfor bare på pasienter der utsiktene for kurasjon er gode.

Indikasjoner

  • Minst 1 års intervall fra avsluttet strålebehandling til konstatert residiv.

  • Residivet må maksimalt ha en utstrekning på 5 cm vurdert på MR.

  • Tumor må være vurdert resektabel ut fra MR-undersøkelse.

  • Ingen tegn til andre tumorlokalisasjoner i abdomen, lymfeknuter, lunge eller lever ved MR/CT-undersøkelse.

  • Pasienten skal være i så god form at hun tåler et stort kirurgisk inngrep.

Mål

  • Kurativ rettet behandling av residiv på bekkenveggen etter gjennomgått strålebehandling.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020