Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Radikal hysterektomi ved kreft i livmorhals

Generelt

Tidlig livmorhalskreft kan behandles enten med kirurgi eller strålebehandling. Vanligvis velges kirurgisk behandling grunnet den gunstigere bivirkningsprofilen. Livmorhalskreft stadium Ia1 kan behandles med lokal ekstirpasjon av tumor, vanligvis konisering. Ved stadium Ia2 og stadium Ib mindre enn 2 cm uten tumorinvasjon i kar-/lymfebaner, kan det foretas fertilitetsbevarende kirurgi eller radikal hysterektomi. Ved større tumorer i stadium Ib må det foretas radikal hysterektomi. Ved små tumorer i stadium IIa kan radikal hysterektomi også være aktuelt.

En alvorlig bivirkning etter radikal hysterektomi er vanskeliggjort blæretømning grunnet påført skade på autonome nerver til blæren under operasjonen. Derfor er det meget viktig å forsøke å skåne nervebanene i forbindelse med operasjonen. Ved operasjonen deles ligamenta sacrouterina og -cardinale i en avstand av 2–3 cm fra livmorhalsen. Dette gjør man for å fjerne eventuelle mikrometastaser i nærheten av livmorhalsen.

Radikal hysterektomi suppleres med exairese av lymfeglandler i bekkenet for å undersøke for eventuelle mikrometastaser.

Indikasjoner

  • Livmorhalskreft stadium Ia2
  • Livmorhalskreft stadium Ib
  • Livmorhalskreft stadium IIa

Mål

  • Kurativ rettet behandling

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020