Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Fertilitetsbevarende kirurgi ved livmorhalskreft

Generelt

10-15 % av livmorhalskreft-tilfellene diagnostiseres hos fertile kvinner. Tap av fertilitet angis som et alvorlig problem av en del yngre kvinner som behandles for livmorhalskreft. For pasienter med livmorhalskreft stadium Ia samt stadium Ib mindre enn 2 cm, kan man nå tilby operasjon med bevaring av livmor slik at kvinnen kan bli gravid senere. Risiko for residiv er som ved radikal kirurgi. For å opprettholde en brukbar kompetanse er det viktig å holde disse operasjonene sentralisert. Antallet av slike operasjoner er lavt.

Operasjonsteknikker

  • Pasienter med tumor i stadium Ia1 kan behandles med en vanlig konisering. 
  • Ved stadium Ia2 må konen være såpass stor at man oppnår en avstand fra tumor til reseksjonsranden på minst 5 mm.
  • Ved stadium Ib høyst eller maksimalt 2 cm, foretas det radikal trachelektomi.
  • Etter trachelektomi anbringes en cerclage (ikke-absorberbar sutur) omkring isthmus uteri (overgang mellom livmor og livmorhals). Cerclagen ligger da gjemt under slimhinnen. Vi anbefaler derfor at senere fødsler foregår ved sectio. Ettersom livmorhalsen blir betydelig avkortet ved en trachelektomi, er det risiko for prematur fødsel ved senere svangerskap. Omtrent 10% føder i 28.-32.uke, cirka 15% føder i 33.-36.uke og cirka 75% føder etter uke 36 (18).
  • Ved stadium Ia2 og Ib, foretas glandeltoalett i bekkenet i tillegg.

Indikasjoner

  • Livmorhalskreft stadium Ia1
  • Livmorhalskreft Ia2
  • Livmorhalskreft Ib1

Mål

  • Bevare fertilitet etter operasjon ved tidlig livmorhalskreft.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020