Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Bekkeneksenterasjon

Generelt

Ved residiv av livmorhalskreft etter gjennomgått kurativt rettet strålebehandling, kan det være aktuell med et eksenterativt kirurgisk inngrep. Dette er et stort inngrep med en betydelig morbiditet. Det utføres derfor vanligvis bare på pasienter der utsiktene for kurasjon er gode.

Indikasjoner

  • Residiv lokalisert sentralt i bekkenet uten affeksjon av bekkenveggen.
  • Ingen tegn til metastaser til lymfeknuter, lunge eller lever ved MR-/CT-PET undersøkelse.
  • Pasienten skal være i så god form at hun tåler et stort kirurgisk inngrep.
  • Pasienten skal være innforstått med inngrepets omfang og følger, inkludert anleggelse av urostomi og kolostomi samt mulig tap av skjede.

Et eksenterativt kirurgisk inngrep vurderes ved gjenstående tumor i livmorhals etter avsluttet strålebehandling hos pasienter uten tegn på metastasering. Man må vente minst tre måneder etter avsluttet strålebehandling for å vurdere at det virkelig er levedyktig tumorvev igjen. Hos disse pasientene kan det eventuelt holde med radikal hysterktomi.

Mål

  • Kurativ rettet behandling av sentral residiv etter gjennomgått strålebehandling.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020