Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved livmorhalskreft

I henhold til FIGO (The International Federation of Gynecology and Obstetrics) er stadieinndelingen klinisk. Den baserer seg på funn ved gynekologisk undersøkelse, cystoskopi, rektoskopi, urografi samt røntgen thorax.

Bildediagnostikk, CT, MR og/eller PET, får ikke telle med i stadiebestemmelsen, men vektlegges ved valg av behandling. Ved mikroinvasiv kreft baseres stadiebestemmelsen på det histologiske funn.

I tilfeller hvor det er gjort hysterektomi uten at livmorhalskreft var erkjent preoperativt, skal sykdommen klassifiseres som livmorhalskreft uten stadieinndeling.

Stadieinndeling etter FIGO 

Stadium I: Tumor begrenset til livmorhalsen /upload/cervix uteri/stadier/cervix_stadium1.gif(utbredelse til livmor ignoreres)

 • Stadium Ia: Tumor kun mikroskopisk påvisbar med dypeste invasjon ≤ 5 mm og største utbredelse ≤ 7 mm* 
 • Stadium Ia1: Infiltrasjonsdybde ≤ 3 mm, horisontal utbredelse ≤ 7 mm*
 • Stadium Ia2: Infiltrasjonsdybde > 3 mm, men ikke > 5 mm, horisontal utbredelse ikke > 7 mm
 • Stadium Ib: Tumor makroskopisk synlig påvisbar eller prekliniske cancere > Ia**
 • Stadium Ib1: Makroskopisk synlig lesjon. Største tumordiameter ≤ 4 cm
 • Stadium Ib2: Makroskopisk synlig lesjon. Største tumordiameter > 4 cm

Stadium II: Tumor utenfor livmorhalsen, men når ikke bekkenveggen eller ytre tredjedel av skjede /upload/cervix uteri/stadier/cervix_stadium2.gif

 • Stadium IIa: Uten parametrieinfiltrasjon
 • Stadium IIa1: Klinisk synlig lesjon ≤ 4 cm i største diameter 
 • Stadium IIa2: Klinisk synlig lesjon > 4 cm i største diameter
 • Stadium IIb: Tydelig parametrieinfiltrasjon

Stadium III: Tumorutbredelse til bekkenveggen og/eller involverer ytre tredjedel av skjede og/eller forårsaker hydronefrose eller ikke-fungerende nyre***/upload/cervix uteri/stadier/cervix_stadium3.gif

 • Stadium IIIa: Tumor involverer ytre tredjedel av skjede, men ingen utbredelse til bekkenveggen
 • Stadium IIIb: Utbredelse til bekkenveggen og/eller hydronefrose eller ikke-fungerende nyre

Stadium IV: Tumorutbredelse utenfor det lille bekkenet, eller tumor involverer (histologiverifisert) endetarm og blæreslimhinner. Et bulløst ødem som sådan tillater ikke at tilfellet blir klassifisert som stadium IV

 • Stadium IVa: Tumor har spredt seg til naboorganer
 • Stadium IVb: Fjernmetastaser

/upload/cervix uteri/stadier/cervix_stadium4.gif 

*Invasjonsdybden skal ikke være > 5 mm beregnet fra basalmembranen under overflateepitelet eller en krypt. Invasjonsdybden bør alltid rapporteres i mm, selv i tilfeller med "early (minimal) stromal invasion" (-1 mm). Involvering av vaskulære eller lymfatiske kar får ikke endre stadieinndelingen.

** All makroskopisk synlige lesjoner, selv de med overfladisk invasjon, tilhører stadium Ib.

*** Alle tilfeller med hydronefrose eller ikke-fungerende nyre inkluderes om ikke det finnes andre grunner til hydronefrosen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020