Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for livmorhalskreft

Neoplasien begynner i et preinvasivt stadium. Utviklingstiden til invasiv kreft kan være kort, men tar vanligvis flere år. Ved overgangen til invasiv kreft bryter tumorcellene igjennom basalmembranen og vokser inn i livmorhalsstromaet. Derfra vokser tumor videre ut i parametriene og kan bryte igjennom veggen til blære eller endetarm.

Ved innvekst i parametriene kan det forekomme avklemming av ureterene. På livmorhalsen kan tumor være exophytisk eller nekrotisk. Livmorhalsen vil ofte få økt diameter.

Tumorceller kan invadere blod- og lymfekar og gi anledning til metastaser i lymfeknuter på bekkenveggene, para-aortalt og i sjeldne tilfeller i mediastinum eller supraclavikulært. Hyppigheten av metastaser til lymfeknuter øker med økende tumorvolum og stadium.

Ved invasjon i blodkar kan tumorceller føres til lungene og medføre lungemetastaser.

Metastaser til leveren kan forekomme, men er sjeldne på diagnosetidspunktet, litt hyppigere ved senere residiver.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020