Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Pakkeforløp ved livmorhalskreft

Undersøkelsene utføres av gynekolog/gynekologisk avdeling, unntaksvis fastlege eller annen lege.

Det gjøres:

  • Gynekologisk undersøkelse
  • Eventuelt mikroskopi (kolposkopi) med vevsprøvetaking av livmorhals.

Kriterier for å henvise til pakkeforløp

Pasienten skal henvises til utredning i pakkeforløp for livmorhalskreft når det er:

  • påvist/mistenkt livmorhalskreft i vevsprøve fra livmorhals.
  • klinisk sterk mistanke om livmorhalskreft, det vil si synlig svulst på livmorhalsen.

Den som henviser til pakkeforløpet skal informere pasienten om:

  • Den begrunnede mistanken om livmorhalskreft
  • Hva henvisning til pakkeforløp innebærer

Privatpraktiserende gynekolog eller gynekolog ved gynekologisk avdeling, eventuelt fastlege, radiolog, patolog eller annen faglig instans som finner begrunnet mistanke om livmorhalskreft, kan henvise pasienter til Pakkeforløp for livmorhalskreft.

Link til helsedirektoratet

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020