oncolex logo
Utskriftsdato 19.9.2020

Histologi ved livmorhalskreft

Livmorhalskreft utgår vanligvis fra plate- eller sylinderepitel. Karsinomer starter ofte med forstadier såkalt intraepiteliale neoplasier (CIN) grad 1, 2 eller 3. Plateepitelkarsinom utgjør cirka 80 % og adenokarsinomer cirka 20 %.

Preparat av cervix med polypøs tumor.
Klikk for større bilde.
Et lysmikroskopibilde av tumoren til venstre. Tumoren er et plateepitel-karsinom.
Klikk for større bilde.

Platepitelkarsinomer vokser polypøst eller infiltrerende. Mange forskjellige klassifikasjonssystemer er foreslått, men det anbefales et todelt system (11):

  • Keratiniserende/forhornende plateepitelkarsinomer
  • Ikke-keratiniserende/ikke-forhornende plateepitelkarsinomer

En rekke andre undergrupper av plateepitelkarsinomer finnes, men det har vist seg at verken subtyping eller gradering er av prognostisk betydning. 

Tidlig invasivt plateepitelkarsinom (mikroinvasivt)  viser ofte utbredt karsinoma in situ  med nedvekst i kjertler, luminal nekrose og intraluminal keratinisering. Data taler for at tumorer med 3 mm invasjon eller mindre har en meget lav risiko for residiv og lymfeknutespredning.

Adenokarsinom  (som utgår fra sylinderepitel) primært i livmorhalsen kan noen ganger være vanskelig å skille fra livmorkreft (utgått fra livmorslimhinnen-endometriet). Immunhistokjemisk undersøkelse og HPV test kan da være til hjelp.

Det er flere subtyper av adenokarsinom :

  • Mucinøs
  • Intestinal
  • Endometroid
  • Klarcellet
  • Serøst papillært  
  • Adenoskvamøs (blandet tumor med både kjertel og plateepiteldifferensiering)

I tillegg finnes et antall uvanlige karsinomvarianter, som for eksempel nevroendokrint karsinom (småcellet karsinom) . Dette er en meget aggressiv tumor med en 5-årsoverlevelse på 14–39 %. Disse tumorene behandles på en annen måte enn de øvrige karsinomene i livmorhalsen, og det er derfor svært viktig at patologene gjenkjenner denne tumortypen. Immunhistokjemisk påvisning av nevroendokrin differensiering er nødvendig.