Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Differensialdiagnoser ved livmorhalskreft

Benigne tilstander

 • Infeksjoner
 • Polypper
 • Tilstander i livmor (infeksjoner, polypper, myomer)
 • Iatrogent (p-piller, HRT, IUD) 

Maligne tilstander

 • Kreft i endometrie med nedvekst i livmorhalsen
 • Annen malignitet i livmorhalsen (sarkom, lymfom, metastase)
 • Innvekst i livmorhalsen fra kreft i nærliggende organ:
  • Kreft i blære
  • Kreft i endetarm

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020