Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsaker til livmorhalskreft

Livmorhalskreft rammer stort sett bare kvinner som har vært seksuelt aktive. Risikoen for å utvikle livmorhalskreft øker med økende antall sexpartnere. Infeksjon med humant papillomavirus (HPV) har vist seg å være hovedårsaken for utvikling av denne krefttypen (1).

Utvikling av livmorhalskreft tar flere år, og går gjennom forstadier av varierende alvorlighetsgrad (cervical intraepitelial neoplasi – CIN 1–3). CIN 1–2 går ofte tilbake av seg selv, CIN 3 sjeldnere. Det er langt fra alle tilfeller av CIN 3 som progredierer til kreft, men man har ingen mulighet for å forutsi progresjon/regresjon hos den enkelte pasient. Derfor velger man å behandle alle tilfeller av CIN 3. Ved CIN 2 avgjøres behandlingsvalget individuelt.

Humant papillomavirus-infeksjon (HPV) 

En HPV-infeksjon er vanligvis harmløs og temporær og gir ingen symptomer. Viruset smittes ved seksuell kontakt. Det er mange typer av dette viruset. Type 6 og 11 gir anledning til kjønnsvorter (acuminate condylomer), mens en lang rekke typer anses som oncogene og omtales som høyrisiko-virus (2).  HPV DNA kan påvises i nesten alle tilfeller av livmorhalskreft. Type 16 og 18 er de vanligste, men også type 31, 33, 45 og en del andre har blitt påvist i vev fra livmorhalskreft i Norge (3). Type 16 og 18 de vanligste og er globalt ansvarlige for 71% av alle tilfelle av livmorhalskreft, mens typene 6/11/16/18/31/33/45/52/58 til sammen er ansvarlige for 90% (4)

Vaksine mot HPV har vist seg veldig effektiv i å forebygge CIN og dermed livmorhalskreft. Vaksinen beskytter mot HPV 16 og 18 som forårsaker cirka 70 % av tilfellene av livmorhalskreft. Høsten 2009 ble vaksinen en del av det norske barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7. klassetrinn. Kvinner som ikke har blitt vaksinert på 7. klassetrinn kan bli vaksinert gratis inntil 25 års alderen. I løpet av 2017 forventes en polyvalent vaksine rettet mot de 9 vanligste HPV typer å bli markedsført i Norge.

Det er bare en liten andel av kvinner som smittes med HPV som utvikler livmorhalskreft. Det anses at de fleste seksuelt aktive kvinner blir utsatt for smitte med HPV, men bare cirka 1 % utvikler livmorhalskreft.

Immunologiske faktorer

Kvinner med svekket immunsystem har økt risiko for å utvikle cervikale neoplasier inklusive livmorhalskreft. Dette ses hos kvinner som får immunsupprimerende behandling eller har HIV-infeksjon. Røyking synes å øke risikoen for utvikling av denne krefttypen, sannsynligvis gjennom en påvirkning av immunsystemet i livmorhalsen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020