Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Livmorhalskreft

/upload/cervix uteri/cervix.gif85 % av all livmorhalskreft oppstår fra epitelet i transformasjonssonen. Det er området i overgangen mellom ectocervix og endocervix (cervikalkanalen).

Epitelet i transformasjonssonen består overveiende av et tynt metaplastisk epitel, og er mer mottakelig for onkogene påvirkninger enn et modent plateepitel. 

De resterende 15 % utgår fra sylinderepitelet i cervikalkanalen.

Forekomst

I 2018 fikk 355 kvinner livmorhalskreft i Norge. Gjennomsnittsalderen ved diagnose er 52 år. Sykdommen er den 9. mest vanlige kreftformen blant kvinner.

Ved systematisk screening av alle kvinner hvert 3. år, kan celleforandringer oppdages og eventuelt behandles før de utvikler seg til kreft.

 

Aldersspesifikk forekomst av livmorhalskreft, 2013–2017.

Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av livmorhalskreft, 1958–2017.

Kilde: Kreftregisteret

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020