Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging etter behandling av kreft i livmor

Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet har valgt å unnlate adjuvant strålebehandling av pasienter med tumorer tilhørende lav- og mellomrisikogruppen. Det er viktig å diagnostisere et eventuelt residiv hos disse pasientene, da residivbehandling kan gi gode resultater. Residivene er oftest lokalisert til bekkenet, og kan vanligvis diagnostiseres ved gynekologisk undersøkelse.

Intervall for oppfølgning

  • Første 2 årene: Kontroll hver 3. måned
  • Fra 3. til og med 5. året: Kontroll hver 6. måned
  • Etter 5 år: Kontroll årlig  

Aktuelle undersøkelser avhenger av sykdom og gitt primærbehandling. Røntgen thorax tas hvert år. Pasienter som primært bare har fått kirurgisk behandling følges generelt med gynekologisk undersøkelse, samt cytologisk prøve fra vaginalbunnen. Pasienter som har fått stråleterapi følges med gynekologisk undersøkelse. Det har ingen verdi å ta cytologisk prøve etter gjennomgått stråleterapi.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020