Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Histologisk prøve med pipelle eller tilsvarende instrument

Gjennomføring

  • Skjede og livmorhals vaskes med bredspektret antiseptikum (klorhexidin) 0,5 mg/ml).
  • Gynekologen fører pipellen gjennom cervikalkanalen, opp i uterinkaviteten til den når taket i uterinhulen.
  • Det dannes et vakum ved å trekke stempelet helt tilbake og holde stempelet fast i denne posisjonen.
  • Skrap materiale av livmorveggene hele veien rundt ved å føre pipellen frem og tilbake under rotasjon.
  • Trekk pipellen ut.
  • Tøm pipellen for oppsamlet materiale og legg det i et prøveglass med formalin.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020