Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Histologisk prøve med pipelle eller tilsvarende instrument

Generelt

Det er alltid mistanke om kreft ved postmenopausale blødninger selv om benigne årsaker er hyppigst. Ved postmenopausale blødninger foretas ultralydscanning samt en uthenting av prøve til histologisk undersøkelse. Vevsprøven kan enten tas med en pipelle eller tilsvarende instrument, eller ved en fraksjonert abrasio. Pipelleundersøkelsen kan tas poliklinisk uten anestesi. Fraksjonert abrasio krever anestesi.

En meta-analyse (10) har vist 97–99 % sensiitivitet og 98–100 % spesifisitet  av pipelle eller vabra metoder i diagnostisering av endometriekreft. Mengden av materiale oppnådd med pipelleteknikken er ofte for sparsom til bestemmelse av histologisk type og gradering. I slike tilfelle velger man ved Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet å gjøre en fraksjonert abrasio i generell anestesi.

Indikasjon

  • Postmenopausal blødning

Mål

  • Få representativt materiale fra endometriet til histologisk diagnostikk

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020