Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Histologisk prøve ved fraksjonert abrasio

Observasjoner

  • Det kan være risiko for perforasjon av uterinveggen under inngrepet. Hvis det skjer bør pasienten observeres på sykehus til neste dag på grunn av risiko for blødning eller tarmperforasjon.
  • Infeksjoner kan forekomme.
  • Det kan være småblødninger et par uker etter prøvetakingen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020