Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Histologisk prøve ved fraksjonert abrasio

Gjennomføring

  • Skjede og livmorhals vaskes med bredspektret antiseptikum (klorhexidin).
  • Dilater cervikalkanalen til ”Hegarstift” nummer 9.
  • Skrap først fra cervikalkanalen med en curette.
  • Materialet legges på eget glass.
  • Skrap så fra uterinkaviteten med en curette. Skrap grundig hele veien rundt samt fra fundus.
  • Materialet legges på eget glass.

Hysteroskopi kan utføres i forbindelse med fraksjonert abrasio.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020