Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Histologisk prøve ved fraksjonert abrasio

Forberedelser

  • Informer pasienten om prøvetakingen.
  • Prøvetakingen gjøres i narkose.
  • Pasienten ligger i gynekologisk leie under prøvetakingen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020