Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Histologisk prøve ved fraksjonert abrasio

Utstyr

 • Abrasiobrikke:
  • 3 specula, 1 S, 2 L
  • 1 biopsitang
  • 2 kuletenger
  • 1 korntang
  • 2 uterinsonder, 1 bøyle, 1 stiv
  • 3 kuretter
  • 9 Hegarstifter, fra 2-10 mm
 • Bredspektret antiseptikum (klorhexidin) 0,5 mg/ml
 • Prøveglass med formalin

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020