oncolex logo
Utskriftsdato (30.3.2020)

Behandling av kreft i livmor

Valg av behandlingsmetode avhenger av sykdommens utbredelse (stadium). Ulike behandlingsmetoder benyttes.