Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Karboplatin/epirubicin kur ved gynekologisk kreft

Gjennomføring

Kvalmeregime

Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3
Medrol® 32 mg 32 mg 32 mg
 Ondansetron  16 mg
   
 • Medrol® gis på morgenen.
 • Ondansetron 16 mg tablett gis minst en time før kur.

Hos diabetikere, pasienter med gastritt eller ulcus samt hos pasienter med bivirkninger til steroider kan man anvende Aloxi® dag 1 og unnlate Medrol® dag 2 og 3.

Behovsmedisin ved senkvalme:

 • Afipran® 10 mg x 3-4
 • Haldol® 1 mg x 2
 • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig
 • Olanzapin 10 mg daglig

Hydrering/sidedrypp

 • 1000 ml NaCl 9 mg/ml
 • Infusjonstid: 2 timer
 • Sidedryppet bør gå parallelt med epirubicin for å redusere  faren for at åren kontraherer. Denne hydreringen er ment som et beredskapsdrypp og trenger ikke gå inn i sin helhet når karboplatin har gått inn.

Kur

Pasienten skal overvåkes under hele infusjonen med hensyn til ekstravasjon. Bruk av infusjonspumpe er ikke tillatt på perifer vene.

Medikament Dose
Epirubicin 75 mg/m2
Karboplatin AUC=5
 • Epirubicin blandes ut i 250 ml Glukose 50 mg/ml
 • Infusjonstid: 30 minutter.
 • Karboplatin blandes ut i 500 ml Glukose 50 mg/ml
 • Infusjonstid: 30 minutter. Starter når epirubicin har gått inn.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020