Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Radikal hysterektomi ved endometriekreft

Oppfølging

Observasjoner 

  • Pasienten har vanligvis blærekateter liggende i 3–5 dager.
  • Etter fjerning av blærekateter må residualurin kontrolleres. Pasienten kan ha problemer med å tømme urinblæren.
  • Residualurinmengden bør være mindre enn 100 ml før pasienten utskrives.

Komplikasjoner 

  • Urinveisinfeksjon på grunn av dårlig blæretømming
  • Lymfødem av underekstremiteter

Oppfølging

Kontroll poliklinisk hver 3. måned med gynekologisk undersøkelse de første 2 årene, 6 måneders intervall de neste 5 årene og deretter 1 gang årlig.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020