Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Radikal hysterektomi ved endometriekreft

Gjennomføring

 • Gå inn i bukhulen med nedre midtlinjesnitt.
 • Inspiser bekken og øvre del av abdomen for eventuelle patologiske funn.
 • Disseker spatium pararektale og spatium paravesikale.
 • Disseker og skyv ned urinblæren fra livmorhalsen.
 • Liger arteria uterina bilateralt.
 • Ureteres fridissikeres.
 • Autonome nervebaner til urinblæren følger ureteres. Fridisseksjonen av ureteres må ligge tett på peritoneum for å bevare disse nervebanene.
 • Ureteres frigjøres fra parametriene ved å åpne taket på uretertunnelen.
 • Unngå å dissekere i plexusområdet.
 • Kutt og liger adnexa, og fikser disse på bekken- eller bukveggen. Marker med metallisk klips. Oftest fikseres eggstokkene til bukveggene i fossae iliacae.
 • Fridisseker og del ligamenta sacrouterina og ligamenta cardinale på begge sider i en avstand av 2–3 cm fra livmorhalsen.
 • Ekstirper livmor ved hjelp av diatermi 2–3 cm distalt for livmorhals, slik at preparatet får en  2–3 cm stor vaginal mansjett.
 • Suturer vagina ad modum Benedetti Panizi. Man begynner da bakfra og syr forover. Dette for å få en avrundet vaginaltopp uten dype groper i vaginalhjørnene. 
 • Kontroller hemostase i bekkenet og fortsett med bekkenglandeltoalett.
 • Kontrollerer hemostase en gang til og lukk abdomen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020