Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Radikal hysterektomi ved endometriekreft

Generelt

Endometriekreft stadium II kan enten behandles med radikal hysterektomi eller med vanlig hysterektomi med påfølgende stråleterapi. Per januar 2006 finnes det ingen studier som sammenlikner effekt og morbiditet ved de to behandlingsalternativene. Ved Rikshospitalet HF foretas radikal hysterektomi når MR viser affeksjon av cervixstroma.

En alvorlig bivirkning etter radikal hysterektomi er vanskeliggjort blæretømning grunnet beskadigelse av autonome nerver til blæren under operasjonen. Derfor er det meget viktig å forsøke å skåne nervebanene i forbindelse med operasjonen.

Ved operasjonen deles ligamenta sacrouterina og -cardinale i en avstand av 2–3 cm fra livmorhals. Dette for å fjerne eventuelle mikrometastaser i nærheten av livmorhals.

Hos disse pasientene gjøres det altid lymfeknutestaging i bekkenet og paraaortalt.

Indikasjon

  • MR viser affeksjon av livmorhals

Mål

  • Kurativ rettet behandling

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020