Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Hysterektomi og bilateral salpingo-ooforektomi ved endometriekreft

Generelt

Ved konstatert endometriekreft består vanlig kirurgisk prosedyre av fjerning av livmor (hysterektomi) og begge eggstokker (Bilateral salpingo-ooforektomi – BSO), samt sjekk for spredning til øvrige deler av buken og lymfeknuter.

På grunn av spredningsfare til peritoneum og lymfeknuter ved serøs papillær og klarcellet kreft fjernes også omentet (omentektomi) og lymfeknuter.

Ved lite differensierte tumorer, serøs papillære og klarcellete karsinomer og karsinosarkomer er det stor risiko for metastaser til lymfeknuter. Det gjøres derfor alltid lymknutestaging i bekkenet og para-aortalt ved disse tumortyper.

Ved høyt og middels høyt differensierte tumorer av endometrioid type vil beslutning om lymfeknutestaging avhenge av tumors størrelse, herunder dybden på invasjon i myometriet vurdert på MR. Det konstateres metastaser til adnexa eller samtidige primære svulster i adnexa hos cirka 20 % av pasientene, derfor anbefales det å fjerne disse ved operasjonen.

Inngrepet skjer fortrinnsvis ved endoskopisk teknikk (kikkhullsoperasjon), der det ligger til rette for dette.

Indikasjon

  • Mistanke om, eller konstatert endometriekreft

Mål

  • Kurativ behandling og stadiebestemmelse

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020