Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved kreft i livmor

I henhold til FIGO (The International Federation of Gynecology and Obstetrics) skal kirurgisk stadieinndeling tilstrebes. Pasienter som ikke primæropereres stadieinndeles etter klinisk undersøkelse begrenset til følgende metoder: Inspeksjon, kolposkopi, palpasjon i narkose, biopsier, fraksjonert abrasio, konisering, cystoskopi, rektoskopi, røntgen thorax, røntgen skjelett og urografi.
Ved tvil om hvilket stadium som foreligger skal det laveste alternativet velges.
Funn med MR-, CT- og ultralydundersøkelse kan påvirke valg av terapiform, men skal ikke endre stadium.

Stadieinndeling etter FIGO  (revidert september 2009)

Tumor graderes histologisk som G1(høyt differensiert), G2 (moderat diffensiert) eller G3 (lavt eller udifferensiert).

Stadium I

Stadium I: Tumor begrenset til livmor

  • Stadium Ia: Ingen eller mindre enn halve myometrieinfiltrasjon
  • Stadium Ib: Infiltrasjon i halve eller mer enn halve myeometriet

Stadium II

Stadium II: Tumornedvekst i cervixstroma, men ikke utenfor livmor. (Endocervical kjertelinvolvering skal kun betraktes som stadium I og ikke lenger som stadium II.) 

Stadium III

Stadium III: Lokal og/eller regional spredning av tumor.

  • Stadium IIIa: Infiltrasjon i uterus serosa og/eller adnex
  • Stadium IIIb: Metastaser til skjede og/eller parametrieinfiltrasjon
  • Stadium IIIc: Metastaser til retroperitoneale lymfeknuter i bekken og/eller paraaortalt

Positiv cytologi skal rapporteres separat uten at det endrer stadium.

/upload/corpus uteri/stadier/corpus_stadium3.gif 

Stadium IV

Stadium IV: Tumor infiltrerer blære og/eller tarmslimhinner og/eller fjernmetastaser 

  • Stadium IVa: Infiltrasjon i blære eller tarmslimhinner
  • Stadium IVb: Fjernmetastaser inkludert intraabdominale metastaser og/eller lyskeknutemetastaser

 /upload/corpus uteri/stadier/corpus_stadium4.gif

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020