Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for kreft i livmor

På diagnosetidspunktet er endometriekreft oftest begrenset til livmor med 80 % i stadium I.

Spredningen skjer primært ved direkte innvekst gjennom uterinveggen og ned i livmorhals og videre til parametrier eller til bukhulen. Spredning kan også forekomme til skjeden. Det kan skje spredning av tumorceller til bukhulen via egglederne. Spredning kan videre skje både lymfogent til lymfeknuter på bekkenveggen og/eller paraaortalt, og hematogent til lunger og lever.

Serøs-papillære og klarcellete tumorer har stor tendens til spredning til bukhulen på samme måte som eggstokkreft, i tillegg til stor tendens til spredning til lymfeknuter.

Karsinosarkomer har stor tendens til spredning til lymfeknuter.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020