Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for kreft i livmor

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med livmorkreft, i prosent etter stadium og diagnoseperiode 1979–2018.

Kilde: Kreftregisteret.

 

5-årsoverlevelse for pasienter behandlet i 1993–95

Pasienter behandlet i 1993–95 (22)

Ia 89 %
Ib 90 %
Ic 81 %
IIa 80 %
IIb 72 %
IIIa 63 %
IIIb 39 %
IIIc 51 %
IVa 20 %
IVb 17 %

I tillegg til stadium har differensieringsgrad og histologisk type stor betydning.

Seropapillære og klarcellete tumorer medfører høy risiko for residiv, selv i stadium Ia. Disse tumorene tilhører derfor alle høyrisikogruppene (9).

5-årsoverlevelse for endometrioid type stadium I relatert til differensieringsgrad

Relatert til differensieringsgrad (22

Høyt = G1 92 %
Middels = G2 90 %
Lite = G3 74 %

5-årsoverlevelse for endometrioid type stadium I relatert til invasjonsdybde i myometret

Relatert til invasjonsdybde (21)

Intramucosalt 90 %
< 50 % 82 %
> 50 % 62 %
T1 serosa 49 %

For tumorer av endometrioid type kan sammenhengen mellom differensieringsgrad og myometrieinvasjon framstilles som nedenfor.  

Risikogruppering for stadium I

Stadium

Differensieringsgrad
G1 = Høyt G2 = Middels G3 = Lite
la Lav Lav Middels
lb Lav Lav Middels
lc Middels Middels Høy

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020