Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Pakkeforløp for livmorkreft

Utføres av gynekolog/gynekologisk avdeling. Fastlege eller andre som har mistanke om livmorkreft henviser til gynekolog/gynekologisk avdeling for vurdering av om det foreligger begrunnet mistanke om livmorkreft.

Gynekologisk avdeling/gynekolog gjør følgende undersøkelser:

  • Gynekologisk undersøkelse
  • Inspeksjon av vagina og livmorhals
  • Måling av livmorslimhinnetykkelse ved ultralyd
  • Vevsprøve fra livmorslimhinne og eventuelt mistenkelige områder på livmorhals og vagina
  • Samlet klinisk bedømmelse av gynekolog

Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Påvist forstadier til livmorkreft eller livmorkreft i vevsprøve gir begrunnet mistanke og pasienten henvises til Pakkeforløp for livmorkreft.

Henvisning

Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for livmorkreft. Av henvisningen skal det fremgå tydelig hva som utløser begrunnet mistanke om kreft.

Link til Helsedirektoratet

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020