oncolex logo
Utskriftsdato 19.9.2020

Histologi ved kreft i livmor

Den vanligste typen kreft utgått fra livmorslimhinnen er endometrioid adenokarsinom som også betegnes som
type 1. 

 

Uteruspreparat med tumor i corpus. Klikk for større bilde.
Lysmikroskopibilde av uterus-vegg fra preparatet til venstre viser dyp infiltrasjon av endomterioid adenokarsinom. Klikk for større bilde.

Denne tumortypen forekommer overveiende hos kvinner i perimenopausen. Den er hormonpåvirkelig og kan for eksempel ses ved langvarig endogen eller eksogen østrogenpåvirkning. I denne gruppen er det en del subtyper som ikke har prognostisk betydning. Endometrioid adenokarsinom har generelt en god prognose, men lavt differensierte tumorer (grad 3) har en noe dårligere prognose enn type 2-tumorer.

Tumorer av type 2 ses hos eldre kvinner (gjerne over 60 år) uten tegn på langvarig østrogenstimulering, og består i hovedsak av serøst papillært adenokarsinom og klarcellet adenokarsinom.

Det kreves en bred erfaring i gynekologisk patologi for å kunne angi riktig subtype. Immunhistokjemisk undersøkelse (p53, østrogenreseptor, progesteronreseptor) og DNA-ploidiundersøkelse kan hjelpe patologen å diagnostisere og prognostisere disse subtypene.

Histologiske klassifikasjon (WHO) 

  • Endometrioid adenokarsinom (75 %–80 %)  
  • Adenokarsinom med plateepiteldifferensiering
  • Adenoakantom
  • Adenoskvamøst karsinom
  • Serøst papillært karsinom (< 10 %)  
  • Mucinøst karsinom (1 %)
  • Klarcellet karsinom (4 %)  
  • Plateepitelkarsinom (< 1 %)
  • Blandet karsinom (10 %)
  • Udifferensiert

Blandet epitelial- og mesenkymaltumor

Disse tumorene omfatter karsinosarkom som inneholder maligne epiteliale samt sarkomatøse elementer. Adenosarkomer inneholder benigne epiteliale komponenter samt sarkomatøse elementer.

Karsinosarkomer klassifiseres som blandete, men oppfattes i dag som varianter av endometriekarsinom. De ses oftest hos eldre, postmenopausale kvinner og har en meget dårlig prognose.

Adenosarkomer oppfattes som ekte sarkomer og omtales under gynekologiske sarkomer.