oncolex logo
Utskriftsdato 19.9.2020

Differensialdiagnoser ved kreft i livmor

  • Endometriehyperplasi med atypi
  • Primær eggstokkreft eller egglederkreft med spredning til endometriet
  • Primær kreft i livmorhals/endocervix med infiltrasjon i endometriet
  • To primære krefttyper i genitalia interna samtidig
  • Inflammatoriske forandringer i endometriet (diagnosen kan være vanskelig)