Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Differensialdiagnoser ved kreft i livmor

  • Endometriehyperplasi med atypi
  • Primær eggstokkreft eller egglederkreft med spredning til endometriet
  • Primær kreft i livmorhals/endocervix med infiltrasjon i endometriet
  • To primære krefttyper i genitalia interna samtidig
  • Inflammatoriske forandringer i endometriet (diagnosen kan være vanskelig)

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020