Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsaker til kreft i livmor

Risikofaktorer

  • Langvarig ensidig østrogenpåvirkning øker insidensen av endometriehyperplasi og kreft (1-2). Dette ses ved langvarig ensidig østrogentilførsel, østrogenproduserende tumorer, overvekt medførende økt perifer omsetning av steroidhormoner til østrogen og ovulasjonsforstyrrelser (3).
  • Tamoxifenbehandling av brystkreft øker risikoen for endometriekreft grunnet en stimulerende effekt på endometriet (4).
  • Kvinner med nedarvet mutasjon i DNA-reparasjonsgener i familier med HNPCC (Hereditary non-polyposus colorectal cancer eller Lynch syndrom) har økt risiko for utvikling av endometriekreft (5). 
  • Bruk av p-piller av kombinasjonstypen reduserer derimot i betydelig grad risikoen for senere utvikling av endometriekreft (6).
  • Karsinosarkomer har tilsvarende risikofaktorer som endometriekreft med obesitas, nullparitet og eksogen tilførsel av østrogen (7).
  • Strålebehandling øker i lett grad risikoen for senere sarkomutvikling i det strålebehandlede området (8).

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2019