Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kreft i livmor

/upload/corpus uteri/corpus.gifUttrykket livmorkreft (corpus uteri) dekker kreft som oppstår i livmorlegemet.

Disse krefttypene er:

  • endometriekreft
  • karsinosarkom
  • adenosarkom
  • leiomyosarkom
  • endometriestromasarkom 
  • andre sarkomtyper

Endometriekreft utgår fra livmorslimhinnen, og er den 4. hyppigste kreftformen hos kvinner i Norge.

Blandede epitelial- og mesenkymaltumorer (karsinosarkomer) består av en epitelial- og en sarkomatøs del. I karsinosarkomer er begge komponenter maligne.

Karsinosarkomer er monoklonale og utgår fra endometriekarsinom. Sarkomdelen er en udifferensiering fra karsinomet, og ses oftest hos eldre postmenopausale kvinner. Denne typen oppfører seg biologisk som aggressive karsinomer med en høy metastasehyppighet, især til lymfeknuter.

De vanligste typer sarkomer er leiomyosarkomer og endometriestromasarkomer, men alle mykdelssarkomer kan opptre i uterus. Sarkomer har en biologi som er helt forskjellig fra karsinomer. De vesentligste forskjellene er at sarkomer nesten aldri metastaserer til lymfeknuter, men metastaserer hematogent. De har en stor tendens til implantasjon i peritoneum ved søl. Det er helt avgjørende å ta hensyn til dette ved kirurgi.

Leiomyosarkom, endometriestromasarkom og adenosarkom vil bli behandlet under krefttypen sarkom.

Forekomst

I 2018 fikk 757 kvinner livmorkreft i Norge. Sykdommen ses især hos eldre kvinner, og gjennomsnittsalderen ved diagnose er 65 år.

 

Aldersspesifikk forekomst av livmorkreft, 2014–2018.

Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av livmorkreft, 1959–2018.

Kilde: Kreftregisteret

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020