Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

RMI-score (Malignitetsrisikoindeks)

Formel

  • RMI = U x M x s-CA 125

RMI-score (malignitetsrisikoindeks) beregnes ut i fra s-CA 125, menopausestatus (M) og vurdering av ultralydutseende (U).

 

Ultralydkriterier (U-score)
Multilokulær cyste 
Solide områder   1
Bilaterale lesioner  1
Ascites  1
Intraabdominale metastaser  1
Menopausal status (M-score) 
Premenopausal 1
Postmenopausal  3
  • Score 0–1: U=1                                                

  • Score 2–5: U=3
  • s-CA 125 (u/ml) inngår med sin fulle verdi

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020