Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ultralydveiledet finnålsaspirasjon og biopsi fra bekken

Gjennomføring

Ultralydveiledet biopsi fra bekkenet tas vanligvis i universel anestesi, mens finnålsaspirasjon til cytologisk undersøkelse kan tas i lokal anestesi, eller uten.

Cytologisk prøve (finnålsaspirasjon)
 • Vask  med klorhexidin 1 mg/ml.
 • Lokaliser den påviste lesjonen med ultralydprobe.
 • Bestem beste innstikksted og stikkretning for punksjonen, bruk punkturlinjen.
 • Stikk spinalnålen raskt gjennom slimhinnen.
 • Før nålen ultralydveiledet inn til lesjonen.
 • Trekk ut mandrengen.
 • Før nålen inn i lesjonen.
 • Aspirer mens nålen beveges fram og tilbake 2–3 ganger per sekund til man ser materialet øverst i nålen.
 • Opphev suget og trekk nålen ut.
 • Deponer materialet på et objektglass.

Utstryk til cytologi

 • Stryk ut prøvematerialet med objektglass.  
 • Tørk materialet under en vifte eller lignende.
 • Alternativ 1: Send preparatet ufiksert til cytologen.
 • Alternativ 2: Umiddelbar farging og vurdering:
  • Fikseringsvæske med metanol + haemacolour + skylling i vann 
  • 5 dypp i fikseringsvæske. La løsningen dryppe av på papir.
  • 3 dypp i fargeløsning 1.
  • 6 dypp i fargeløsning 2. La løsningen dryppe av på papir.
  • Skyll i 2 kar med rent vann.
 • Undersøk preparatet i mikroskopet med 10x- eller 20x-objektiv.
 • Mikroskopisk vurdering av cellematerialet gjøres av cytolog for å avgjøre om det skal tas supplerende prøver.

Histologisk biopsi (pistolbiopsi)

 • Ved pistolbiopsi brukes generell anestesi.
 • Før biopsinålen fram til lesjonen og gjerne litt inn i den, avhengig av lesjonens størrelse og av typen vev foran og bak lesjonen.
 • Nålen beveger seg 2,5 cm fram når det trekkes av.
 • Trekk av pistolen slik at prøven tas.
 • Trekk nålen ut og åpne den.
 • Legg vevsbiten i et glass med egnet forsendelsesmedium, for eksempel formalin.

 

 

 

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020