Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ultralydveiledet finnålsaspirasjon og biopsi fra bekken

Utstyr

 • Ultralydapparat med egnet lydhode (transducer)  
 • Sprøyte (20 ml) og sprøyteholder
 • Nål for cytologisk materiale (22 G B&D spinalnål)
 • 4 prøveglass til materialet

 Ved histologisk biopsi (pistolbiopsi) benyttes i tillegg:

 • separat 18 G eller 16 G nål + pistol  
 • glass for oppbevaring av histologisk materiale
  • formalin
  • Ringerløsning
  • McCoy
  • eventuelt tørt glass for nedfrysing – avhengig av tentativ diagnose
 • steril kondom til UL-hodet
 • gel

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020