Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ultralydveiledet finnålsaspirasjon og biopsi fra bekken

Generelt

MR eller CT brukes ofte for å vurdere mulig spredning ved forskjellig krefttyper. Ofte ønsker man å få en cytologisk eller histologisk vurdering av en påvist tumor. Hvis lesjonen ses med vaginal ultralyd, er ultralydveiledet biopsi den optimale metoden for dette. Ved lokalisert tumor, for eksempel en velavgrenset eggstokktumor uten tegn på spredning, må risikoen for spredning i forbindelse med prøvetaking tas i betraktning. Ved sannsynlig stadium I eggstokkreft anses biopsitaking generelt for kontraindisert grunnet risikoen for spredning. Ved mistanke om sarkom må indikasjonsvurderingen gjøres av spesialist i sarkombehandling. Ved cytologisk undersøkelse har man muligheten for et svar allerede samme eller neste dag, mens histologisk undersøkelse tar noen dager.

Indikasjon

  • Lesjoner av usikker type i bekkenet.

Mål

  • Bekrefte eller avkrefte metastaser ved suspekte lesjoner i bekkenet.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020