Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kjølehettebehandling

Gjennomføring

 • Pasienten setter seg i en stol eller legger seg i en seng 45 minutter før cytostatikainfusjonen starter .
 • Fest remmen på ishetten under haken – dette kan pasienten gjøre selv slik at det blir behagelig stramt.
 • Påse at ishetten sitter tett til hodebunnen, spesielt vær oppmerksom på øvre del av hodet.
 • Stram remmene på hetten – dette er helt avgjørende for å få maksimal effekt.
 • Legg 2 kompresser mellom haken og hakeremmen.
 • Beskytt ørene og pannen med kompresser hvis pasienten opplever at ørene/pannen blir for kald – et håndkle legges i nakken.
 • Slå av pumpen på maskinen og koble på ishetten .
 • Slå på pumpen igjen – sjekk at kjølevæsken sirkulerer og at ishetten blir kald.
 • Sørg for at pasienten har det så komfortabelt som mulig.
 • Pasienten synes som oftest ishetten er veldig kald de første 10–15 minuttene, så venner de aller fleste seg til temperaturen.
 • Pasienten sitter/ligger med ishetten 30–45 minutter før cytostatikainfusjonen starter, avhengig av type cytostatika.
 • Cytostatikainfusjonen kobles til pasienten.
 • Pasienten sitter med ishetten på under hele infusjonen. Skal pasienten på toalettet, slås pumpen av og ishetten frakobles – pasienten må gå på toalettet med ishetten på.
 • Pasienten sitter med ishetten 1–2 timer etter fullført infusjon avhengig av type cytostatika.
 • Når behandlingen er ferdig slås pumpen av.
 • Ta av ishetten, kompressene og papirhetten.
 • Maskinen slås av, og ishetten kobles fra maskinen.
 • Ishetten vaskes i lunkent såpevann og tørkes godt.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020