Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kjølehettebehandling

Forberedelser

Forberedelse av ishettemaskinen

Før maskinen slås på

 • Sjekk at pluggen og stikkontakten er koblet til.
 • Sjekk kjølevæskenivået i ”vinduet” på baksiden av apparatet, fyll opp hvis nødvendig.
 • Sjekk at slangene til kjølevæsken ikke er vridd eller ”knekt”.
 • Sjekk at det ikke er synlig lekkasje av kjølevæske.

Når maskinen slås på

 • Trykk POWER ”on” knappen, bryteren skal lyse grønt .
 • Se til at begge slangene til kjølevæsken koples til resirkulasjonsportene .
 • Trykk PUMP ”on” når venstre display viser -4 °C til -5 °C.
 • Hør at motoren går.
 • Temperaturen på kjølevæsken vises med egen måler.
 • Høyre display vil lyse HI og en lydalarm går, trykk ”MUTE”-knappen på kontrollpanelet – ved bruk av kun én arm kobles ledig arm til maskinen.

Etter 15 minutter

 • Displayet skal vise en langsomt synkende temperatur.
 • Når venstre display viser -4 °C til -5 °C, og høyre display viser lavere enn 5 °C, er systemet klart til bruk – dette kan ta mellom 1 til 1 ½ time etter at PUMP ”on” er trykket inn, avhengig av temperaturen i rommet.

Forberedelse av pasient

Velg riktig størrelse på ishetten (small, medium, large).

 

Anbefalte kjøletider på noen vanlige kurer
  Før kur  Etter kur
FEC/EC 30 minutter 1–1 ½ time
Paklitaxel ukentlig 90 mg/m2 30 minutter 1 time
Paklitaxel hver 3. uke 175 mg/m2 30–45 minutter 1 ½ time

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020