Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kjølehettebehandling

Utstyr

  • Ishettemaskin
  • Ishette med koblingstykke  
  • Papirhette
  • 5 usterile kompresser 10 x 10 cm
  • Håndkle
  • Stol eller seng til pasienten
  • Teppe og eventuelt varmeflaske

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020