Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Paklitaksel kur ukentlig ved gynekologisk kreft

Gjennomføring

Temperatur, puls og blodtrykk måles før premedikasjonen settes.

Premedisinering

  • På morgenen før kur tas Medrol® 32 mg tablett ved kur 1 og 2, 16 mg ved kur  3 og 4, deretter ingen.
  • Cetiricin 10 mg tablett senest 1 time før kur.
  • Ranitidin 150 mg tablett senest 1 time før kur.

Hydrering/sidedrypp

  • 500 ml NaCl 9 mg/ml.
  • Infusjonstid: 1,5–2 timer, gis parallelt med paklitaksel. Dette er ment som et beredskapsdrypp. Trenger ikke gå inn i sin helhet når paklitaksel er ferdig. 

Kvalmeregime

Kvalme er sjelden et problem ved paklitaksel singel kur.      

  • Ondansetron 16 mg tablett gis minst en time før kur.

Kur

Det skal brukes spesielle PVC-frie infusjonssett samt mikrofilter. Puls og blodtrykk tas ved oppstart av paklitaksel samt 15 og 30 minutter etter start av kuren.

Medikament Dose
Paklitaksel 80 mg/m2
  • Paklitaksel blandes ut i 250 ml NaCl 9 mg/ml.
  • Infusjonstid: 1 time.

Pasienten skal overvåkes av to sykepleiere første 15 minutter etter oppstart av paklitaksel og deretter av en sykepleier inntil det har gått i alt 30 minutter.

Oksygen og akuttskrin skal være tilgjengelig under kur på grunn av eventuell hypersensitivitetsreaksjon. Ved uttalte allergiske reaksjoner skiftes det til behandling med docetaksel eller annen relevant cytostatikum. Ved allergisk reaksjon/anafylaksi følges prosedyre for dette. Ved anafylaktisk reaksjon opphører videre behandling med paklitaksel.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020