Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Karboplatin/paklitaksel kur ved gynekologisk kreft

Gjennomføring

Premedisinering

 • Medrol® 96 mg tablett kvelden før samt på morgenen kurdagen.
 • Cetirizin 10 mg tablett tas 1 time før kur.
 • Zantac® (ranitidin) 150 mg tablett tas 1 time før kur.

Kvalmeregime

Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3
Ondansetron
16 mg 0
0
Medrol®
0
32 mg
32 mg

Kuren er moderat emetogent.

 • Ondansetron 16 mg tablett gis minst 1 time før kur.
 • Medrol® tablett gis på morgenen.

Hos diabetikere, pasienter med gastritt eller ulcus samt hos pasienter med bivirkninger til steroider kan man anvende Aloxi® dag 1 og unnlate Medrol® dag 2 og 3.

Behovsmedisin ved senkvalme:

 • Afipran® 10 mg x 3-4
 • Haldol®1 mg x 2
 • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig
 • Olanzapin10 mg daglig

Hydrering/sidedrypp

 • 1000 ml NaCl  9 mg/ml
 • Infusjonstid: 4 timer

Gis parallelt med paklitaksel og karboplatin, er et beredskapsdrypp og trenger ikke gå inn i sin helhet.

Kur

Det skal brukes spesielle PVC-frie infusjonssett samt mikrofilter. Temperatur, puls og blodtrykk måles før premedikasjonen, ved oppstart av paklitaksel samt 15 og 30 minutter etter start av paklitaksel.

Medikament Dose
Paklitaksel 175 mg/m2
Karboplatin AUC=5
 • Paklitaksel blandes ut i 500 ml NaCl 9 mg/ml.
 • Infusjonen startes på 20 ml/time. Etter 10 minutter økes til vanlig hastighet.
 • Infusjonstid: 3 timer.
 • Karboplatin blandes ut i 500 ml Glukose 50 mg/ml
 • Infusjonstid: 30 minutter. Starter når paklitaksel har gått inn.

Pasienten skal overvåkes av to sykepleiere første 15 minutter etter oppstart av paklitaksel og deretter av en sykepleier inntil det har gått i alt 30 minutter.

Oksygen og akuttskrin skal være tilgjengelig under kuren på grunn av hypersensitivitetsreaksjoner. Merk: Eventuell allergisk reaksjon ved karboplatin i residivsituasjon.  Ved allergisk reaksjon/anafylaksi følges prosedyre for dette. Ved anafylaksi opphører all videre behandling med paklitaxel. Ved lettere allergiske reaksjoner kan man anvende hypersensibilitetsskjema med langsom oppstart.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020