Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

EP 5-dagers kur ved gynekologisk kreft

Gjennomføring

Kvalmeregime

Medikament Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6
Aloxi®
0,25 mg 0
0
0,25 mg
 0  0
Medrol®
48 mg
32 mg
32 mg
32 mg
 32 mg  32 mg
Emend®
125 mg
80 mg
80 mg
80 mg
 80 mg  80 mg
 • Aloxi® gis intravenøst før kur alternativt 0,5 mg kapsel minst 1 time før kur.
 • Medrol® tablett gis på morgenen.
 • Emend® tablett gis 1 time før kur. Man kan gi med Emend® til 3 dagers ekstra behandling.

Behovsmedisin ved senkvalme:

 • Afipran® 10 mg x 3-4
 • Haldol® 1 mg x 2
 • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig
 • Olanzapin 10 mg daglig

Prehydrering

Det brukes infusomat.

 • 1000 ml NaCl 9 mg/ml
 • Infusjonstid: 2 timer

Kur


Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
Etoposid 100 mg/m2 100 mg/m2
100 mg/m2
100 mg/m2
 100 mg/m2
Cisplatin
20 mg/m2
20 mg/m2
20 mg/m2
20 mg/m2
 20 mg/m2
  • Etoposid blandes i 1000 ml NaCl 9mg/ml (dag 1–5)
  • Infusjonstid: 1 time
  • Cisplatin blandes i 1000 ml NaCl 9mg/ml (dag 1–5)
  • Infusjonstid: 2 timer 

  Etterhydrering 

  • 1000 ml NaCl 9mg/ml med 20 mmol Kaliumklorid og 20 mmol Magnesiumsulfat.
  • Infusjonstid: 4 timer

  Det kan aksepteres inntil 2 timers forskyvning av tidspunkt for start av kur på dag 2–6 sammenlignet med dag 1.

  Diuresekontroll

  Pasienten veies hver dag for å følge hydreringsgraden. Ved vektøkning over 1 kg gis Lasix®.

  Diuresen måles fra start av prehydreringen. Diuresen skal være minst 200 ml før start på cisplatin. Diuresen bør være ≥ 100 ml i timen de første 8 timer regnet fra start av prehydreringen (400 ml over 4 timer). Ved diurese < 100 ml/time gis mer væske (Ringer Acetat®) og hvis dette ikke er nok gis Lasix® 5 mg intravenøst

  Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
  Oslo universitetssykehus HF © 2020