Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

EP 5-dagers kur ved gynekologisk kreft

Forberedelser

Blodprøver før hver kur:

  • Hemoglobin
  • Nøytrofile
  • Trombocytter
  • S-kreatinin
  • S-magnesium

Kuren settes bare hvis:

  • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
  • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

Det settes langtidsvirkendende G-CSF etter hver kur. Derfor  kan man sette kur på lavere verdier, men vanligvis ikke under 1,0  x 109/L nøytrofile.

Dosereduksjon

Det er viktig å unngå dosereduksjoner, men ved febril nøytropeni tross G-SCF støtte kan dosen av etoposid reduseres med 15 % i etterfølgende sykluser. Cisplatindosen reduseres ikke.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020