Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Fjerning av bekken- og abdominale tumorer

Forberedelser

God preoperativ utredning av pasienter med bekkentumor er viktig. Bestemmelse av Malignitets Index (RMI-score) bør inngå i denne utredningen. Muligheten for annen cancerform bør vurderes før operasjonen.

  • Stort tarmtømmingsregime
  • Tromboseprofylakse
  • Antibiotikaprofylakse

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020